תגיות

זרענו, שתלנו, גשם טוב ירד, ועכשיו האחו נובט.

מצורף מדריך שיעזור לכם לזהות כמה מהנבטים באחו. אתם מוזמנים לצאת לטיול בלשי. מותר להיעזר בשלטים…

סידרתי את התמונות בזוגות של נבטים שלפעמים ממש קשה להבדיל ביניהם! חוץ מהרקפת כמובן, שעלי הלב המעוטרים שלה לא דומים לשום דבר אחר…

sprouts2.jpg

הזוג הראשון – למעלה – קצת מאתגר. אתם מוזמנים למצוא בעצמכם את ההבדלים.

והתורמוסים? התורמוס הצהוב הוא אורח חדש אצלנו, ועליו אכן דומים לעלים של אחיו התורמוס הארצישראלי, אבל עדיין מספיק שונים כדי שאפשר יהיה להבדיל.

והזוג המאתגר מכולם, עבורי לפחות: עלי העירית הגדולה לעומת עלי הנרקיס. הפרחים אינם דומים כלל, אבל העלים…

טוב, אין ברירה אלא להיעזר בשילוט במקרה הזה

בילוי נעים!

אם אתם רוצים להדפיס את המדריך על דף איי 4 ולקחת אותו לאחו איתכם, לחצו על המילה באנגלית שמתחת למשפט הזה:

sprouts