בהדרכת עידו, וברשות מרשות שמורות הטבע, הצלנו כשלושים כלניות משטחי הבנייה שמאחורי מגרש כדור הרגל. שתלנו אותן כעשרה מטרים מהכניסה מרחוב הדרור, מימין לשביל. מקווים שייקלטו היטב.

20140131-174447.jpg

מודעות פרסומת