בפנייה מלה גאוורדייה למיקוניס בתל אביב חוטמית זיפנית בשיא פריחתה, ולצידה שיחי עדעד ועכנאי. יופי שמצדיק פנייה ימינה לסמטה, חנייה וצילום.

20130408-091451.jpg

מודעות פרסומת