נייר תוכנית עבודה באחו: עופר פורש בפנינו את החזון המתוקן לאחו, ברוך גבינט, אדריכל הגנים, מוסיף תובנות, ניסן מתלהב ומגיב גם על הצד המעשי, אתי ואני מקשיבות ומוסיפות מדי פעם וניסים גוזלן בטלפון מוודא עם ניסן שהכל יתקדם.
אמן

20130214-071359.jpg

מודעות פרסומת